Sigillant

Robert III de Flandre

Comte de Nevers [1272 - 1282], Comte de Flandre [1305 - 1322]